Radna podskupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju

VODITELJ

Velimir Pivac, dr. med.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

KBC Split

Osnovni cilj formiranja Podskupine za intervencijsku kardiologiju je objediniti recentna saznanja, novosti, zanimljivosti, kao i razmijeniti iskustva, zanimljive slučajeve, studije, tehnike i alate iz svijeta intervencijske kardiologije - najpropulzivnije grane kardiologije, a sve u cilju usavršavanja Više... u kliničkoj praksi te poboljšanja suradnje i komunikacije između mladih kardiologa Hrvatske. 
Od krucijalne važnosti je interakcija i aktivnost svakog pojedinca - svi članovi su ujedno i moderatori skupine! 
U okvirima aktivnosti podskupine planirano je organiziranje edukativnih predavanja, radionica, stručnih sastanaka, webinara i sličnih modela razmjene znanja i iskustava.