Radna podskupina za arterijsku hipertenziju

VODITELJ

Dražen Mlinarević, dr. med.

Zavod za bolesti srca i krvnih žila
Klinika za unutarnje bolesti
KBC Osijek

Cilj podskupine za arterijsku hipertenziju je redovito izvještavati o važnim pretkliničkim i kliničkim novostima vezanim uz arterijsku hipertenziju. Posebnu pozornost ćemo posvetiti implementaciji aktualnih smjernica u svakodnevnu kliničku praksu te poticanju rasprave o metodama kvalitetnije regul Više...acije tlaka kod kardioloških pacijenata. Osim edukacije liječnika uključenih u liječenje hipertenzije u primarnoj i specijalističkoj konzilijarnoj službi, usredotočiti ćemo se i na edukaciju i osvješćivanje samih pacijenata o važnosti prepoznavanja i adekvatnog praćenja i liječenja arterijske hipertenzije.

Rođen sam 1. studenog 1986. godine u Osijeku, gdje sam i prošao sve etape hrvatskog obrazovnog sustava, od osnovne škole do fakulteta koji sam završio 2011. godine. Nakon pripravničkog staža radio sam kao liječnik u Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije, da bih konačno 2013. godine dobio specijalizaciju iz kardiologije na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KBC Osijek. Negdje u međuvremenu sam upisao i znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku. U slobodno vrijeme čitam SF romane i pobjeđujem kolege sa posla u squashu :)